Audiovizuální záznamy z online konsultací 2020/21


1A - uvodní přednáška + vyjadřování koncentrací, příprava roztoků https://web.microsoftstream.com/video/14d055c1-ca3e-400f-bd29-cc5a08e34b24
1B - odměrná analýza, standardizace odměrného roztoku, výpočet obsahu analytu ve vzorku https://web.microsoftstream.com/video/cbbdd45f-a33b-42df-81ba-54de578ee172
2A - dokončení odmerné analýzy + teorie kyelin a zásad + výpočty pH: https://web.microsoftstream.com/video/69fbbd0a-4c11-4d16-953e-a5a8228c40cb
2B - ředění a míšení roztoků + výpočty pH: https://web.microsoftstream.com/video/b8f3b01c-1b70-41a6-9155-343e0a59bb7d
3A - srážecí reakce + výpočty rozpustnosti https://web.microsoftstream.com/video/f3d19cbf-c36c-42a1-9526-463cab17ab77
3B - výpočty rozpustnosti - pokračování, vliv pH na rozpustnost https://web.microsoftstream.com/video/7b5a2980-0ad6-42c5-919c-e9ee8cca03b3
4A -vážková analýza https://web.microsoftstream.com/video/3409df32-5056-475d-b9ac-5404a4d1be4f
4B - řešení ukázkové zkouškové písemky https://web.microsoftstream.com/video/627901cf-9270-495b-946a-043a66a16b6d